Beweeg… het kan je leven redden!

Een tijd geleden was ik in gesprek met mijn collega Remco. Hij is sportinstructeur en wist te vertellen dat mensen die nu ziek worden van corona vooral mensen zijn die eigenlijk geen onderliggende klachten hebben. Ze hebben heel vaak al jaren bij de “baas” gewerkt, #bewegen weinig tot helemaal niet en nu komen ze thuis te werken en durven niet overdag te bewegen. Deze mensen horen dus tot een risico groep. Eigenlijk horen ze altijd tot een risico groep. Bewegen is noodzakelij

Suppen voor jong en oud

Dat suppen er is voor iedereen is wel duidelijk… inmiddels mogen leerlingen van De Koninklijke Scholengemeenschap deelnemen aan het suppen als sport oriëntatie. Hoe het voelt om gebalanceerd op de board te staan en dat plezier maken op het water heel dichtbij kan. Leerlingen mogen snuffelen en dat bracht mij op het idee… Suppen is een sport en wat zou het mooi zijn als jongere kinderen vanaf 9 jaar tot 16 jaar een abonnement af zou kunnen nemen voor 5 keer. Zo kunnen ze op de